AngularJs "Really Click" Directive

AngularJs’de tüm button’lara işlem öncesi “Emin misin?” gibi bir kontrol eklemek için aşağıda detayı verilen tcReallyClick adını verdiğim directive’i kullanabilirsiniz. Bu directive’i ngReallyClick directive’inden uyarladım: https://gist.github.com/asafge/7430497. Bu şekilde tüm butonlara html ile ayarlanabilen basit bir html tag ile standart bir kontrol ekleyebilirsiniz.

Örnek kullanım:

 <button tc-really-click="taskDelete()"
       tc-really-click-message="Task ve bağlı tüm item'lar silinecek. Silmek istediğinden emin misin?"
       tc-really-click-ok-btn-message="Evet, sil"
       tc-really-click-cancel-btn-message="Hayır iptal"
       class="btn btn-sm btn-danger ng-click-active">Sil
 </button>

Parametreler:

 • tc-really-click: zorunlu. callback ile çağrılacak fnc verilmelidir.
 • tc-really-click-message: zorunlu. Ekrana verilecek uyarı mesajı
 • tc-really-click-ok-btn-message: opsiyonel. Default “Tamam”
 • tc-really-click-cancel-btn-message: opsiyonel. Default “İptal”

reference: ngReallyClick directive’inden uyarlandı: https://gist.github.com/asafge/7430497

tc-really-click.html:

<div class="modal-body">
  <span ng-bind="message"></span>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button class="btn btn-primary" ng-click="okGo()"><span ng-bind="okBtnMessage"></span></button>
  <button class="btn btn-default" ng-click="cancelModal()"><span ng-bind="cancelBtnMessage"></span></button>
</div>

tc-really-click-ctrl.js:

'use strict';

var ng = require('angular');

/**
 * tcReallyClick modal controller.
 *
 * @author: tolga
 *
 */
module.exports = function ($scope, $modalInstance, message, okBtnMessage, cancelBtnMessage) {

  $scope.message = message;
  $scope.okBtnMessage = okBtnMessage ? okBtnMessage : 'Tamam';
  $scope.cancelBtnMessage = cancelBtnMessage ? cancelBtnMessage : 'İptal';

  // iptal
  $scope.cancelModal = function () {
    $modalInstance.dismiss('cancel');
  };

  // tamam
  $scope.okGo = function () {
    // $scope.$apply(callback);
    $modalInstance.close('ok');
  };

};

tc-really-click-directive.js:

'use strict';

var ng = require('angular');

/**
 * @name tcReallyClick
 *
 * @description
 *  Click sırasında "confirmation" özelliği katar.
 *
 * @dependency
 *  "angular-ui modal"
 *
 * @param Attributes:
 *  - tc-really-click: zorunlu. callback ile çağrılacak fnc verilmelidir.
 *  - tc-really-click-message: zorunlu. Ekrana verilecek uyarı mesajı
 *  - tc-really-click-ok-btn-message: opsiyonel. Default "Tamam"
 *  - tc-really-click-cancel-btn-message: opsiyonel. Default "İptal"
 *
 * @example
 *  <button tc-really-click="taskDelete()"
 *      tc-really-click-message="Task ve bağlı tüm item'lar silinecek. Silmek istediğinden emin misin?"
 *      tc-really-click-ok-btn-message="Evet, sil"
 *      tc-really-click-cancel-btn-message="Hayır iptal"
 *      class="btn btn-sm btn-danger ng-click-active">Sil
 *  </button>
 *
 * @reference: ngReallyClick directive'inden uyarlandı: https://gist.github.com/asafge/7430497
 *
 * @author: tolga
 *
 */
module.exports = function ($modal) {

  function link(scope, element, attrs) {

    element.bind('click', function () {
      var tcReallyClickMessage = attrs.tcReallyClickMessage;
      var modalInstance = $modal.open({
        templateUrl: 'js/directives/tcreallyclick/tc-really-click.html',
        controller: 'TcReallyClickCtrl',
        size: 'sm',
        backdrop: true,
        windowClass: 'tcReallyClick-modal-window',
        resolve: {
          message: function () {
            return attrs.tcReallyClickMessage
          },
          okBtnMessage: function () {
            return attrs.tcReallyClickOkBtnMessage
          },
          cancelBtnMessage: function () {
            return attrs.tcReallyClickCancelBtnMessage
          }

        }
      });

      modalInstance.result.then(function (modalDummyMessage) {
        // setTimeout kullanilmazsa scope digest hatasi veriyor
        setTimeout(function () {
          scope.$apply(attrs.tcReallyClick);
        }, 0);
      }, function () {
        //console.log('Modal dismissed at: ' + new Date());
      });

    });
  };

  return {
    restrict: 'A',
    link: link
  };
};

index.js:

module.exports = ng.module('directives-tcReallyClick-directive', [])
  .controller('TcReallyClickCtrl', require('./tc-really-click-ctrl'))
  .directive('tcReallyClick', require('./tc-really-click-directive'));
Written on January 27, 2015